Brukarvilkår

Generelle vilkår for PURE Hotels (heretter PURE) 

Gjeldande vilkår frå februar 2016: 

Opphavsrett

Innhaldet på nettsidene er opphavsrettsleg beskytta og eigd av​ PURE. Kopiering, tilgjengeleggjering for allmua og anna utnytting utover det som følger av andsverkslova og anna relevant lovgjevning, er tillate så lenge ​PURE​ vert merka som kilde ved bruk. Grafiske element og bilder er ikkje tillatt brukt utan skriftleg samtykke frå​ PURE.

Ansvar ved feil, manglar og tilgjengelegheit 
PURE​ jobbar kontinuerleg for informasjonen på nettstaden skal vere korrekt, fullstendig og tilgjengeleg, men vi kan alikevel ikkje garantere at det til ei kvar tid er tilfelle.
PURE​ tek ikkje på seg ansvaret dersom endringar i regelverk ikkje er oppdatert på nettstaden, skrivefeil eller for andre unøyaktigheiter eller manglande informasjon på nettstaden.

Informasjonskapslar (cookies) og Google Analytics
Vår nettside brukar "cookies" (informasjonskapsler) slik at du kan utføre sjølvbetjening og vi kan gje deg betre service. ​PURE​ brukar cookies hovedsakeleg for trafikkmåling (gjennom Google Analytics) og optimalisering av innhald. Vi brukar cookies for å forenkle din bruk av våre sider. For at​ PURE​ skal kunne utvikle og forbetre nettstaden vår brukar vi trafikkmåling­ og analyseverktyet Google Analytics, som er levert av Google, Inc ("Google"). Google Analytics brukar også cookies, som er tekstfiler som plasserast på di datamaskin. Dette blir gjort for å hjelpe nettstaden å analysere korleis brukarane nyttar nettstaden. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk (herunder din IP adresse) sendes til Google og lagres på selskapets servere.

Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettstaden, lage rapportar til innehaverane av nettstaden om aktiviteten på nettstaden, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstaden og bruken av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepartar dersom det foreligg ei rettsleg plikt til dette, eller dersom slike tredjepartar behandlar informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikkje samanstille din IP-adresse med andre opplysningar Google måtte sita på. Du kan avvise bruken av cookies på maskina di ved å justere dei nødvendige innstillingane på nettlesaren din. Ver imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikkej vere i stand til å nytte nettstadens funksjonalitet i sin heilheit. Ved å bruke nettstaden godtar du at Google behandler opplysningar om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovanfor.